TOPPFISKAR 2009    uppdaterad 13/12-09       Rapportera fångst

      

 

                                                                                  

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Crippa

Abborre  0.62 kg

Gädda   6.26 kg

Gös       2.72 kg

Havsöring  2.26 kg

Lax - (Hornsimpa 0.2 kg)

 Piraten

Abborre -

Gädda 1.6 kg

Gös -

Havsöring  -

Lax -

 Richard           

Abborre 0.29 kg

Gädda 7.91 kg

Gös 0.14 kg

Havsöring  2.25 Kg

Lax -

Torsk (På Tallin) 1.6 Kg

 

 

                                    

 

Timo

Abborre 0.55 kg                                           

Gädda    8.64 kg                                

Gös       -                                             

Havsöring  1.1 kg

Lax -

  Jimpa                        

Abborre  0.35 kg

Gädda 7.46 kg

Gös 4.66 kg

Havsöring

 Lax -           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange

Abborre  0.66 kg                                                 

Gädda    10.8    Kg                                             

Gös       2.5 kg                                                   

Havsöring     -

Lax -

  Christoffer

Abborre  0.82 kg

Gädda 8.68 kg

Gös  3.82 kg

Havsöring -

Lax -